GABRIELLAGULLIN

composer

SOLOVOICE
(with pianounless otherwise stated)

Ms=Manuscript   PVH=Pizzicato Verlag Helvetia   Rec=Recorded
SvM=Svensk Musik


Song Cycle                                             Ms
(G.Gullin) (1985-86)                                           
-
Låt ej den värme dö
-
Har du narrat din själ
-
Så sörj den kärlek som sover                                                                      

Elegi                                                                             Ms               
(1998)                                                                                                                  Rec
(G.Gullin 1986)

En Stjärna I Min Himmel             Ms
(G.Gullin) (1991)                                                                                        Rec

I Pelarsal Och Länder
                                       Ms
mezzozopran or baritone with stringquartet                                                         
(G.Gullin) (1991)

I Ljuset av Advent with organ or piano   Ms
(G.Gullin) (1991)


Fyra Vilsna Visor                            Previously PVH, now SvM
Four Songs Astray                          Rec
(G.ullin) (1992)   
       Drömmarnas barn - Those dreaming children
       Du tyste som tiger - You quiet and silent
       Ett hav förutan stränder - A sea with no shore
       Vem du än är - Whoever you are

Månsken                                              Ms    
(Bo Bergman) (1995)

Liksom en fånge                               Ms
(G.Gullin) (1997)

Serenade                                             Ms
(G.Gullin) (1999)

 

 

 

Listen to the Music

 Presentation

List of Works

Publishers

Recordings

For Sale

Contact

 

 

Abyssinian Cats
at
ABBEY GARDEN